عمومی

نمایه

پشتیبان ۱

  • نام کاربری: salman
  • اعتبار (تومان): ۳۲٬۴۴۵
  • ثبت‌نام‌شده در: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
  • آخرین ورود: ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

سفارش‌ها

باز‌ها بسته‌ها کل
سفارش‌های واگذارشده 0 0 0
سفارش‌های ثبت شده 0 0 0

فاکتورها

بازها خارج از استفاده کل
فاکتور‌های واگذارشده 0 0 0
فاکتور‌های گزارش شده 0 0 0

پرداخت‌ها

بازها بسته‌ها کل
پرداخت‌های واگذارشده 0 0 0
پرداخت‌های گزارش شده 0 0 0

فروش‌گاه‌ها

فروش‌گاه نقش‌ها ثبت‌نام‌شده در
پی‌گیر مدیر ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

خط زمان

۱۴۰۱/۰۶/۰۶

ساعت ۰۸:۱۰ ب.ظ پی‌گیر PeygirIOReaderSetup.zip
پشتیبان ۱

۱۴۰۰/۰۹/۱۵

ساعت ۰۳:۰۳ ب.ظ پی‌گیر راهنمای افزونه یادآور مسایل.pdf
پشتیبان ۱

۱۳۹۹/۰۵/۲۶

ساعت ۰۱:۰۶ ب.ظ پی‌گیر راهنمای راه‌بری افزونه مدیریت حضور.pdf
پشتیبان ۱

قالب‌های دیگر: Atom