عمومی

نمایه

مهدی -

  • نام کاربری: open
  • اعتبار (تومان): ۴۴۵
  • ثبت‌نام‌شده در: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
  • آخرین ورود: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

سفارش‌ها

باز‌ها بسته‌ها کل
سفارش‌های واگذارشده 0 0 0
سفارش‌های ثبت شده 0 0 0

فاکتورها

بازها خارج از استفاده کل
فاکتور‌های واگذارشده 0 0 0
فاکتور‌های گزارش شده 0 0 0

پرداخت‌ها

بازها بسته‌ها کل
پرداخت‌های واگذارشده 0 0 0
پرداخت‌های گزارش شده 0 0 0

فروش‌گاه‌ها

فروش‌گاه نقش‌ها ثبت‌نام‌شده در
پی‌گیر مشتری, مستندساز ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

خط زمان

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

ساعت ۰۹:۰۸ ب.ظ پی‌گیر راهنمای افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته.pdf
راهنمای افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته مهدی -

۱۳۹۹/۰۷/۰۱

ساعت ۱۱:۱۰ ق.ظ پی‌گیر راه_نمای افزونه گزارش_های نموداری.pdf
راه‌نمای افزونه گزارش‌های نموداری مهدی -

قالب‌های دیگر: Atom