فروش‌گاه

عمومی

نمایه

پیوست‌ها

پرونده تاریخ اندازه دریافت قدرآزما
Redmine API Help.pdf ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۵:۱۱ ب.ظ 409 کیلوبایت 36 SHA256: d31d7114b69318e3bbdfbedd84c66992e24de4f4d57a222ff10b08ad9d0063cd Redmine API Help.pdf
راهنمای افزونه یادآور مسأله.pdf ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۰۵:۴۹ ب.ظ 274 کیلوبایت 29 SHA256: a22f2733481fec62e748627d24005f01f66809e1cf0b260568bd50fa4803b738 راهنمای افزونه یادآور مسأله.pdf
راهنمای افزونه‌ی اطلاع‌رسانی پی‌گیر - راهبری.pdf ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰۴:۴۸ ب.ظ 923 کیلوبایت 42 SHA256: 43a0d1ee1d00b3cfc9170e8dcaaf732b7786e4de02617cea92339f34b039d412 راهنمای افزونه‌ی اطلاع‌رسانی پی‌گیر - راهبری.pdf
راهنمای افزونه‌ی اطلاع‌رسانی پی‌گیر - کاربری.pdf ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰۴:۴۸ ب.ظ 1٫36 مگابایت 40 SHA256: 2c6b2f6cd343fced88bb1f2fec2b30024ae979786628c9e7783511920a75a4b3 راهنمای افزونه‌ی اطلاع‌رسانی پی‌گیر - کاربری.pdf
راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰۱:۵۷ ب.ظ 1٫87 مگابایت 33 SHA256: c098616dc8e72d5c898aa9798e27ef8be380ec154bc6d2f5bfbb22fcb8ed17b7 راهنمای افزونه مدیریت اسناد پیشرفته.pdf
راهنمای افزونه مدیریت حضور.pdf ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ساعت ۰۱:۳۹ ب.ظ 825 کیلوبایت 26 SHA256: 656186199ab5efde5b1ad76f84b6cccd19ca643e89f3bfd1d716824bea9f0170 راهنمای افزونه مدیریت حضور.pdf
راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۰۱:۴۱ ب.ظ 42٫5 کیلوبایت 12 SHA256: dafc3061a3adbd4295497dc44d9ffca50dc58993d2b3589f9bfcbcdb3ec2def3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان.pdf
گواهی ارزش افزوده.jpg ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۱:۱۲ ب.ظ 243 کیلوبایت 37 SHA256: 5d6e09f0486fafcaa885e82e14d4892f11f3a3d465b394227044f44b79da0f29 گواهی ارزش افزوده.jpg
گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۰۱:۱۳ ب.ظ 528 کیلوبایت 33 SHA256: f74d4c7a75cb156a6554c1209d062dc91c30397c1e2bf0e231d4055662e0d1ab گواهی تایید فنی نرم_افزار پیگیرـ شورای عالی انفورماتیک.jpg